Què és un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible?

Els plans de mobilitat urbana sostenibles són una eina bàsica per a les administracions locals a l’hora de planificar de manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de transport del municipi.

El caràcter transversal també fa que les aportacions del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible contribueixin a la millora del medi ambient, l’entorn urbanístic i el nivell socioeconòmic dels municipis.

El Pla de mobilitat urbana sostenible de Cambrils ha de definir l’estratègia que permeti aconseguir un model de mobilitat:

1. Integrador socialment i amb l’accessibilitat més universal.

2. Adaptar les necessitats socials i econòmiques del municipi.

3. Més segur als desplaçaments.

4. Més sostenible i amb menys externalitats.

Procés i etapes

El Pla de mobilitat urbana sostenible de Cambrils consta de les etapes següents, desglossades en:

Fase 1: Anàlisis
Fase 2: Diagnòstic
Fase 3: Objectius i escenaris del sistema de mobilitat
Fase 4: Programa d’actuació
Fase 5: Aprovació inicial i període d’exposició pública
Fase 6: Redacció final del PMUS i aprovació definitiva

Participa!

Com et mous i com t’agradaria moure’t per Cambrils? A peu? En bicicleta? En transport públic? En vehicle privat? Creus que s’ha de millorar la mobilitat a Cambrils?

Aquí pots dir la teva!

Amb l’objectiu que el conjunt de la ciutadania pugui donar la seva opinió sobre com creu que ha de ser el model de mobilitat de Cambrils, es desenvoluparà un procés de participació ciutadana que contempla una sèrie de processos de consulta i informació. Concretament, constarà de les activitats següents:

  • Enquesta digital a través de l’Altaveu ciutadà

  • Sessions de participació amb el Consell Consultiu de Seguretat de Cambrils i el conjunt de la ciutadania.

  • Presentacions públiques

  • Xarxes socials: Instagram, Twitter i Facebook

Bústia de suggeriments

Dona la teva opinió sobre com hauria de ser el model de mobilitat de Cambrils.

Participa

Sessió de participació

La sessió participativa va tenir lloc el dia 29 de novembre de 2022 a les 19h a l’Ajuntament de Cambrils.

Més informació

Documentació

Properament aquí podreu consultar els diferents documents generats durant el procés de redacció i tramitació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Cambrils.

Anàlisi i diagnòstic

Obrir PDF

Annexos

Obrir PDF

Presentació
sessió
participativa

Obre PDF

Programa d’actuació

Properament